راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

سید احمد طاهری بهبهانی

سید احمد طاهری بهبهانی متولد 1312 و دانش آموخته کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز است. ازجمله سوابق کاری بهبهانی می‌توان به مدیرعاملی بانک شارجه، مدیرعاملی بانک اسلامی دبی، مدیرعاملی بانک سرمایه‌گذاری خارجی ایران، مدیرعاملی بانک اقتصاد نوین و مدیرعاملی شرکت متالورژی ایران اشاره کرد. او در حال حاضر به‌عنوان مدیرعامل بانک سامان فعالیت می‌کند.