راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

سایت تخفیف گروهی شادیاب

بیانیه مأموریت: گروه شادیاب تصمیم بر اجرا و گسترش سبکی نوین از سیستم تخفیف گروهی با استفاده از ایده پردازی بر پایه دستاوردها و فناوری‌های علمی روز دنیا و شفافیت در پاسخگویی به‌هنگام و انجام تعهدهای قانونی، خود را موظف می‌داند.

چشم‌انداز: گروه شادیاب در افق ۱۰ ساله خود سازمانی است پایدار، پویا، چابک، سرآمد در پاسخ‌گویی با استفاده از فرایندهای هوشمند در ارائه خدمات به ذینفعان خود.

+ از اینجا درباره شادیاب بیشتر بدانید.

آخرین خبرهای شادیاب را هم در ادامه ببینید.