راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

راهبرد

ما و این همه حوزه اولویت‌دار

امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، روزنامه فناوران اطلاعات / «الاغ ژان بوریدان» یکی از موقعیت‌هایی است که هم ما را به‌عنوان افراد و هم دولت‌ها را در موقعیت‌های الاغ‌وار قرار می‌دهد. همه‌ی ما می‌دانیم که الاغ راه کوتاه‌تر را انتخاب…

چرا امیدوارم؟ / نگاهی کوتاه به تاریخ کوتاه توسعه ما و اینکه امروز کجا ایستاده‌ایم

این روزها از درودیوار غم می‌بارد. آسان‌ترین انتخاب افسردگی و غمگین بودن است. مردم مدام از خود می‌پرسند منتظر چه اتفاق بدی باید باشیم؛ مانند کسی شده‌ایم که از سقوط آسانسور می‌ترسد و بی‌خود و بی‌جهت به‌سختی از پله‌ها بالا و پایین می‌رود و به…