راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

توس کارت

توس کارت چیست؟

با پیوستن موسسه اعتباری عسکریه به شبکه شتاب، از این پس مشتریان این موسسه می‌توانند از خدمات شتابی آن بهرمند شوند. به عبارتی از این‌ پس تمامی حساب‌های مشتریان موسسه اعتباری عسکریه امکان اتصال به شبکه شتاب با استفاده از توس کارت این موسسه را…