راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

تسهیلات پرداختی

بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در سال 1400 را بررسی کرد / افزایش 54درصدی پرداخت تسهیلات نسبت به سال قبل

بانک مرکزی در گزارشی میزان پرداخت تسهیلات بانک‌ها را در سال گذشته بررسی کرد. بر اساس این گزارش، بانک‌ها در 12ماهه