راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

تراکنش

مدیر پذیرندگان پرداخت الکترونیک پاسارگاد از جشنواره‌های تراکنش برنده می‌گوید / جشنواره‌‌ها مستمر و طرح جدید باشگاه پذیرندگان ارائه می‌شود

پرداخت الکترونیک پاسارگاد با برگزاری جشنواره‌های تراکنش برنده در هر فصل به پذیرندگان خود صدها میلیون ریال جایزه

عملکرد شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در گزارش شهریورماه شاپرک نشان داد / رشد 0.31درصدی سهم پرداخت الکترونیک سپهر در تعداد کارت‌خوان فروشگاهی

در گزارش اقتصادی شهریورماه شاپرک،  شرکت پرداخت الکترونیک سپهر رشد 0.31درصدی در سهم تعدادی کارت‌خوان فروشگاهی و