راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

بخش عمومی

تاثیر خصوصی‌سازی در پیشرفت اقتصادی؛ یادداشتی از داوود دانش‌ جعفری

داوود دانش جعفری در یادداشت تازه خود به «بررسی چگونگی تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بویژه آثار واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و چالش‌های آن» پرداخته است. او در ابتدای یادداشت از اولین تاثیر سهم افزایش خصوصی‌سازی در اقتصاد…