راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

اپلیکیشن آپ

تیغ تیز بیمه مرکزی بر پیکره استارتاپ‌ها / آیا راه تعامل با نهاد ناظر باز است؟

کسب‌و‌کارهای آنلاین بیمه نیمه دوم فروردین‌ماه 1401 را با التهاب شروع کردند. بیمه مرکزی که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ با اعلام ممنوعیت همکاری شرکت‌های بیمه با اپلیکیشن سکهبه فعالیت خود پایان داده بود، در همان نخستین روزهای سال ۱۴۰۱ – در