راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

امنیت

بررسی امنیت شبکه‌های رمزدارایی توسط مدیرعامل نیک‌پرداخت / چرا کاربران ایرانی دارایی‌ خود را در صرافی‌های خارجی نگه می‌دارند؟

فاطمه شایگان / محمدجواد اسدپور، مدیرعامل نیک‌پرداخت در رویداد ۹ ژانویه، درباره موضوع امنیت شبکه‌های رمزدارایی و