راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

اقتصاد سینما

ماهی و گربه

شهرام مُکری را فیلم‌بین‌های حرفه‌ای می‌شناسند و نامش برای مردمی که کمتر سینما می‌روند چندان شناخته‌شده نیست. او…