راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

اقتصاد توزیع‌شده

دنیای بدون پیکان / بیت‌کوین و بلاکچین به ما نشان دادند که دنیا به شکل دیگری هم ممکن است. تصور کنید همه این نام‌ها روزی به پایان برسند. با خیال امکان دنیای دیگر چه کنیم؟

ماینینگ را صرفا یک پدیده فنی نبینیم. ماینینگ همزمان در خودش جاذبه و دافعه دارد. بسیاری از ما در ماینینگ چیزهایی برای نفرت و همزمان چیزهای برای دوست‌داشتن داریم