راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

استانداردPCI

در گفت‌وگو با مدیر نوآوری و توسعه بازار توسن‌تکنو مطرح شد / با دریافت استاندارد PCI شبکه پرداخت الکترونیک ایران را در کشورهای دیگر پیاده‌سازی می‌کنیم

یکی از گواهینامه‌های امنیتی در صنعت پرداخت و کارت که توسط سازمان PCI SSC ارائه می‌شود، گواهینامه PCI PA-DSS است که…