راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

استاندارد EMV

نشست مدیرعامل ایران‌کیش با رؤسای دفاتر و امور پذیرندگان / عملکرد مثبت ایران‌کیش در بهینه‌سازی و کیفیت دستگاه‌ها در سال 1400

نشست رؤسای دفاتر و امور پذیرندگان با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران مستقل و رؤسای دفاتر دعوت شده شرکت ایران‌کیش