راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

اداره صادرات بانک مرکزی

همتی رییس اداره صادرات بانک مرکزی را برکنار کرد

رئیس کل بانک مرکزی در حکمی، حسین چرخ انداز را به‌عنوان رئیس اداره صادرات بانک مرکزی منصوب کرد. به گزارش مهر، عبدالناصر همتی،رئیس کل بانک مرکزی، حسین چرخ‌انداز را جایگزین صمد کریمی در اداره صادرات بانک مرکزی کرد. کریمی از زمان