راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

احمد محمدعلی خاکی

سداد نمی‌خواهد فقط بازوی بانک ملی باشد / دگردیسی درون پیله فناوری

ملیحه آگاهی؛ ماهنامه پیوست -شماره 37/ هرچند شاید از دید بسیاری بخش «شرکت‌گردی» ماهنامه پیوست درباره شرکت‌های بزرگ یا باسابقه است ولی در حقیقت در صفحات این بخش ما بیشتر سراغ شرکت‌هایی رفته‌ایم که تلاش کرده‌اند سروشکل یا تفکر مدرن‌تر و…