راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
دسته مطالب مرتبط با

لندتک

مدیران تارا از چالش‌های حوزه لندتک در کشور و برنامه‌های این شرکت جهت رفع آنها می‌گویند / تلاش برای ایجاد فرهنگ خرید اعتباری در کشور

شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا، لندتکی است که با حمایت گروه صنعتی گلرنگ و با هدف ارائه راهکارهای دیجیتال جهت بهبود