راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
دسته

استخدام

استخدام در بانک‌، بیمه، شرکت پرداخت، کارگزاری‌های بورس و دیگر کسب‌وکارهای فناوری مالی ایران؛ منابع انسانی مهم‌ترین سرمایه کسب‌وکارهای فناوری مالی هستند. اینجا می‌توانید آخرین آگهی‌های جذب کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری‌های مالی ایران را ببینید. در صورت تمایل برای انتشار آگهی‌های جذب خود با ما تماس بگیرید.