راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
آرشیو روزانه

۲۲ مهر ۱۴۰۰

یک انتخاب دقیقه نودی / مجید عشقی رئیس سازمان بورس شد

علی‌اکبر رمضانیان درزی / بالاخره تمام حرف‌وحدیث‌ها و درگوشی‌های بورس پایان یافت و در یک روز پر از خبرهای ضدونقیض، پرونده شورای عالی بورس، اعضای هیئت‌مدیره و انتخاب رئیس سازمان بورس بسته و مجید عشقی سکان‌دار سازمان بورساوراق بهادار ایران