راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک ملت سه مناقصه عمومی در حوزه فناوری اطلاعات برگزار می‌کند

بانک ملت سه مناقصه عمومی به شماره‌های ۱۱۱/۹۷، ۱۱۲/۹۷ و ۱۱۵/۹۷ در حوزه فناوری اطلاعات برگزار می‌کند. این مناقصه‌ها روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در روزنامه ایران منتشر شده‌اند؛ متن و محتوای هر مناقصه به طور مجزا در ادامه آمده است.

 

مناقصه عمومی شماره ۱۱۱/۹۷

مناقصه گزار: بانک ملت

موضوع مناقصه: ارتقای قطعه ذخیره‌ساز Innodisk SATADOM از ۱۶GB به GB64 در ۵۱۰۰ دستگاه تین کلاینت مدل MEVA PC-G1900

سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی (غیر از بانک ملت) به میزان ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال و یا فیش نقدی واریزی به‌حساب جاری جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۳۵۹۵ به شناسه واریز ۱۳۹۷۱۷۵۰۰۲۰۱۱۱۱۲۶ در وجه اداره کل امور مالی نزد شعبه چهارراه ولیعصر (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت)

مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات پیشنهادی: ارائه معرفی‌نامه و فیش ۲۰۰۰۰۰ ریالی به‌حساب جاری جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۰۲۶۵ با شناسه ۱۳۹۷۱۷۵۰۰۲۰۱۱۱۲۱۱ قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت

محل دریافت اسناد مناقصه به نشانی: تهران، خیابان طالقانی، مقابل ساختمان وزارت نفت، ساختمان شماره ۳۸۰، طبقه ششم، اداره معاملات و قراردادها

متقاضیان می‌توانند متن آگهی مناقصه مربوطه را در سایت http://iets.mporg.ir ملاحظه کنند.

جدول زمانی انجام مناقصه
شروع توزیع اوراق مناقصه از ساعت ۸:۰۰ مورخ ۲۲/۰۲/۹۷
پایان توزیع اوراق مناقصه تا ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۲۶/۰۲/۹۷
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۹۷
تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۰۸/۰۳/۹۷

مناقصه شماره ۱۱۲/۹۷

مناقصه گزار: بانک ملت

موضوع مناقصه: خرید لایسنس‌های Cloud Infrastructure

سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی (غیر از بانک ملت) به میزان ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و یا فیش نقدی واریزی به‌حساب جاری جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۳۵۹۵ به شناسه واریز ۱۳۹۷۱۷۵۰۰۲۰۱۱۲۱۷۳ در وجه اداره کل امور مالی نزد شعبه چهارراه ولیعصر (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت)

مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات پیشنهادی: ارائه معرفی‌نامه و فیش ۲۰۰۰۰۰ ریالی به‌حساب جاری جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۰۲۶۰ با شناسه ۱۳۹۷۱۷۵۰۰۲۰۱۱۲۵۸ قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت.

محل دریافت اسناد مناقصه به نشانی: تهران، خیابان طالقانی، مقابل ساختمان وزارت نفت، ساختمان شماره ۳۸۰، طبقه ششم، اداره معاملات و قراردادها.

متقاضیان می‌توانند متن آگهی مناقصه مربوطه را در سایت http://iets.mporg.ir ملاحظه کنید.

جدول زمانی انجام مناقصه
شروع توزیع اوراق مناقصه از ساعت ۸:۰۰ مورخ ۲۲/۰۲/۹۷
پایان توزیع اوراق مناقصه تا ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۲۶/۰۲/۹۷
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۹۷
تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۰۸/۰۳/۹۷

مناقصه شماره ۱۱۵/۹۷

مناقصه گزار: بانک ملت

موضوع مناقصه: تأمین، نصب و راه‌اندازی، گارانتی و پشتیبانی و آموزش سیستم‌عامل و نرم‌افزارهای بنیادی مین‌فریم

سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی (غیر از بانک ملت) به میزان ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال و یا فیش نقدی واریزی به‌حساب جاری جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۳۵۹۵ به شناسه واریز ۱۳۹۷۱۷۵۰۰۲۰۱۱۵۱۱۶ در وجه اداره کل امور مالی نزد شعبه چهارراه ولیعصر (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت)

مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات پیشنهادی: ارائه معرفی‌نامه و فیش ۲۰۰۰۰۰ ریالی به‌حساب جاری جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۰۲۶۵ با شناسه ۱۳۹۷۱۷۵۰۰۲۰۱۱۵۲۰۱ قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت

محل دریافت اسناد مناقصه به نشانی: تهران، خیابان طالقانی، مقابل ساختمان وزارت نفت، ساختمان شماره ۳۸۰، طبقه ششم، اداره معاملات و قراردادها

متقاضیان می‌توانند متن آگهی مناقصه مربوطه را در سایت http://iets.mporg.ir ملاحظه کنید.

جدول زمانی انجام مناقصه
شروع توزیع اوراق مناقصه از ساعت ۸:۰۰ مورخ ۲۲/۰۲/۹۷
پایان توزیع اوراق مناقصه تا ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۲۶/۰۲/۹۷
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۹۷
تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۰۸/۰۳/۹۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.