راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

دبیر کل اتاق تعاون از سه چالش اقتصاد ایران و راه برون‌رفت از آنها می‌گوید

دبیر کل اتاق تعاون ایران با تشریح چالش‌های اقتصاد ایران، گفت: «تنها راه برون رفت اقتصاد از معضل دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد، حرکت به سمت فعالیت‌های مردمی و توسعه اقتصاد تعاونی است.»

به گزارش ایسنا، ماشاءاله عظیمی اظهار کرد: «در حال حاضر نفتی بودن، دولتی بودن و بانکی بودن سه عارضه اقتصاد ایران به شمار می‌رود. سالهاست اقتصاد کشور تک‌محصولی و متکی به درآمدهای نفتی است. بخش اعظمی از اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن نیز در اختیار دولت و ساختار دولتی است. بانک‌های کشور هم تبدیل به بنگاه اقتصادی شده و راه بنگاه‌داری را در پیش گرفته‌اند، به همین دلیل اقتصاد ایران تا رسیدن به جایگاه و رشد واقعی فاصله زیادی دارد.»

او ادامه داد: «در شرایط کنونی، تعاون تنها راه برون رفت اقتصاد از بن‌بست‌های موجود است و قانون هرگونه مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاون را منع کرده است، از این رو باید موانع پیش روی تعاونی‌ها را برداشته و به سمت توسعه اقتصاد تعاونی و مردم محور حرکت کنیم.»

دبیر کل اتاق تعاون ایران در ادامه تأمین مالی را از مهم‌ترین شاخص‌ها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: «تأمین مالی ارکان مختلفی را شامل می‌شود که بازار سرمایه، نظام بانکی، بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری خارجی از جمله این ارکان به شمار می‌رود.»

عظیمی بر ضرورت انجام اصلاحات در حوزه تأمین مالی تأکید کرد و گفت: «در حال حاضر مهم‌ترین چالش اکثر بنگاه‌های اقتصادی تأمین مالی است و این امر فعالیت بنگاه‌ها را تحت تأثیر مستقیم قرار داده است.»

او کمبود نقدینگی را یکی از مشکلات عمده تعاونی‌ها برشمرد و با اشاره به بانک توسعه تعاون به‌عنوان تنها نهاد مالی این بخش، افزود: «بانک توسعه تعاون تنها بانکی است که به بنگاه تبدیل نشده و از این ‌جهت نمی‌توان به‌عنوان تنها نهاد مالی بخش تعاون آن را نادیده گرفت.»

به گفته دبیر کل اتاق تعاون ایران، امروز به دلیل پیچیدگی نیازها و تنوع کسب‌وکارها تأمین مالی نیز بر اساس نوع فعالیت‌ها از روش‌های متنوعی پیروی می‌کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.