راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

وضعیت انجام کسب‌وکارها در سال ۲۰۱۸ چگونه است؟

برای سیاست‌گذاران، دانستن اینکه اقتصادشان در سهولت انجام کسب‌وکار در چه رتبه‌ای قرار دارد، مفید است. همچنین مفید است که بدانند در مقایسه با دیگر اقتصادهای منطقه و میانگین منطقه‌ای چگونه هستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، طرح انجام کسب‌وکار بانک جهانی (Doing Business) ابعاد عینی مقررات کسب‌وکار و اجرای آن را در ۱۹۰ اقتصاد در سطح محلی و منطقه‌ای بررسی می‌کند.

طرح انجام کسب‌وکار از سال ۲۰۰۲ راه‌اندازی شده است و نگاهی به شرکت‌های کوچک و متوسط داخلی دارد و مقررات مربوط به آنها را از طریق چرخه زندگی مورد سنجش قرار می‌دهد.

طرح انجام کسب‌وکار (Doing Business)، شاخص‌های کمی در مقررات برای شروع یک کسب‌وکار، برخورد با مجوز ساخت‌وساز، مجوز برق، ثبت ملک، گرفتن اعتبار، محافظت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرای قرارداد و حل‌وفصل ورشستگی را بررسی می‌کند.

Doing Business همچنین ویژگی‌های تنظیم بازار کار را اندازه‌گیری می‌کند. فایل PDF منطقه منا در دسترس علاقه‌مندان است.

 

محیط کسب‌وکار

برای سیاست‌گذاران، دانستن اینکه اقتصادشان در سهولت انجام کسب‌وکار در چه رتبه‌ای قرار دارد، مفید است. همچنین مفید است که بدانند در مقایسه با دیگر اقتصادهای منطقه و میانگین منطقه‌ای چگونه هستند.

در جدول سهولت انجام کسب‌وکار منطقه منا، ایران در جایگاه دوازدهم ایستاده است. رتبه ایران در این شاخص در جهان ۱۲۴ است.

بهترین کشور منطقه منا برای سهولت کسب‌وکار، امارات متحده عربی است که او هم در رتبه جهانی جایگاه ۲۱ را در اختیار دارد. بدترین وضعیت شاخص سهولت انجام کسب‌وکار در منطقه منا با ۱۸۶ رتبه جهانی به کشور یمن رسیده است. میانگین رتبه منطقه منا در جهان در این شاخص ۱۱۵ است.

 

شروع کسب‌وکار

این موضوع حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع کار، تعداد مراحل، زمان و هزینه یک کمپانی کوچک و متوسط برای شروع و کار رسمی را بررسی می‌کند.

در این شاخص، اولین رتبه کشورهای منطقه منا به عمان رسیده است که رتبه ۳۱ جهانی را در اختیار دارد. ایران با رتبه جهانی ۹۷، در جایگاه ششم منطقه قرار گرفت. رتبه جهانی منطقه منا در شاخص سهولت شروع کسب‌وکار ۱۱۳ است.

 

جواز ساخت‌وساز

برای کارآفرینان در اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا ساختن یک انبار به‌طور قانونی چقدر آسان است؟

در این شاخص، رتبه اول به امارات متحده عربی رسیده است که در جهان رتبه ۲ را در اختیار دارد. ایران در منطقه منا رتبه ۴ و در جهان رتبه ۲۵ را در اختیار دارد.

 

دریافت برق

برای کارآفرینان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا چقدر آسان است که بتوانند یک انبار را به برق مجوز کنند؟

در شاخص دسترسی به برق، امارات متحده عربی هم در منطقه منا و هم در جهان رتبه اول را در اختیار دارد. ایران در رتبه ۱۳ منطقه و ۹۹ جهان قرار گفته است. رتبه منطقه منا در این شاخص در جهان ۹۴ است.

 

ثبت ملک

برای کارآفرینان در اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا انتقال اموال آسان است؟

امارات متحده عربی در این شاخص رتبه اول منطقه و رتبه ۱۰ جهانی را در اختیار دارد. ایران رتبه ۱۰ منطقه منا و رتبه ۸۷ جهانی را به خود اختصاص داده است.

 

گرفتن اعتبار

سیستم اطلاعات اعتباری و وثیقه و قوانین ورشستگی در اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا چقدر خوب است و دسترسی به اعتبار را تسهیل می‌کند؟

در این شاخص، ایران رتبه دوم منطقه و ۹۰ جهان را اشغال کرده است. رتبه جهانی منطقه منا در این شاخص ۱۳۰ است.

 

حفاظت از سرمایه‌گذاران

حمایت از سرمایه‌گذاران دربرابر تجارتشان در اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا چقدر قوی است؟

در این شاخص، اولین کشور امارات متحده عربی قرار گرفته است که رتبه ۱۰ جهانی را به خود اختصاص داده است. ایران در این شاخص در منطقه منا، رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده است و تنها الجزایر، قطر و لیبی وضعیتی بدتر از ایران در منطقه منا دارند. رتبه ایران در جهان در این شاخص ۱۷۰ است.

 

پرداخت مالیات

فشار اداری برآورده شدن مالیات در اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا و مقدار ریسک پرداخت مالیات چگونه است؟

در این شاخص، قطر رتبه اول منطقه و جهان را اشغال کرده است. ایران رتبه ۱۸ منطقه و ۱۵۰ جهان را به خود اختصاص داده است. رتبه جهانی کل منطقه منا در این شاخص ۸۳ است.

 

تجارت فرامرزی

این شاخص انجام زمان و هزینه‌هایی با فرایند لجستیک صادرات و واردات کالا را ثبت می‌کند.

صادرات و واردات کالا برای کسب‌وکارها در خاورمیانه و شمال آفریقا چقدر آسان است؟

در این شاخص، کشور مالت رتبه اول منطقه و ۴۱ جهانی را در اختیار گرفته است. ایران رتبه ۱۵ منطقه و ۱۶۶ جهانی را به خود اختصاص داده است.

 

اجرای قرارداد

روند حل‌وفصل اختلافات تجاری از طریق دادگاه در اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا چقدر مناسب است؟

در این شاخص امارات متحده عربی رتبه اول منطقه و ۱۲ جهانی را در اختیار دارد. ایران هم رتبه ۷ منطقه و ۸۰ جهان را به خود اختصاص داده است.

 

 حل‌وفصل ورشستگی

در این شاخص، زمان، هزینه و نتیجه رسیدگی به ورشکستگی در مورد اشخاص حقوقی داخلی است.

رسیدگی به ورشستگی در اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا چگونه است؟

در این شاخص، رتبه اول به تونس تعلق گرفت. این کشور در جهان رتبه ۶۳ را در اختیار دارد. ایران رتبه ۱۵ منطقه و ۱۶۰ جهان را به خود اختصاص داده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.