انتخاب سردبیر بانک‌تک (BankTech)

ناصر حکیمی سرپرست معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی شد

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تشکر از فعالیت‌های دکتر علی کرمانشاه در دوره تصدی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با استعفای ایشان موافقت کرد و ناصر حکیمی را به سرپرستی معاون فناوری‌های نوین تعیین کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف ضمن تشکر و موافقت با درخواست کناره‌گیری کرمانشاه، ناصر حکیمی را به سرپرستی معاون فناوری‌های نوین تعیین کرد.

علی کرمانشاه در متن درخواست استعفا، رسیدگی به وضعیت اداری خود در دانشگاه صنعتی شریف را که چند سالی است به علت مشغله‌های فراوان اجرایی مورد غفلت واقع شده، ازجمله دلایل این درخواست عنوان کرده و از حسن اعتماد و محبت رئیس‌کل بانک تشکر کرده است.

ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات، سرپرستی معاونت فناوری‌های نوین را به عهده خواهد داشت.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

۱ دیدگاه