راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

الكترونيكى شدن نظارت ديوان از سال آینده؛ ديوان فقط در بخش دولتى ورود مى كند؛ بانك ها در زمينه اختلاس مذكور خوب عمل نكرده‌اند

رئيس كل ديوان محاسبات ، پيشگيرى را سياست اين سازمان دانست و گفت كه گزارش۳ ماهه دستگاه هاى اجرايى در قالب حسابرسى ضمنى ارائه مى شود و در صورتى كه دستگاهى تخلف داشته باشد، به آن دستگاه براى حل مشكل تذكر مى دهيم.به گزارش ايسنا ، عبدالرضا رحمانى فضلى، از راه اندازى كميته حقوقى ديوان محاسبات كشور، براى پاسخگويى به پرسش هاى مديران خبر داد و تصريح كرد: نظارت هاى ديوان محاسبات كشور در سال آينده به صورت الكترونيكى صورت مى گيرد.رحمانى فضلى با اشاره به اينكه ديوان محاسبات كشور فقط در بخش دولتى ورود مى كند، گفت: ديوان در زمينه شركت هاى نيمه خصوصى نيز تنها بخش نيمه دولتى را ارزيابى مى كند. وى با بيان اينكه مجلس شوراى اسلامى و سازمان بازرسى برعملكرد ديوان محاسبات كشور نظارت دارند، از تهيه و ارائه گزارش تخلف دريافت هاى بخش دولتى در پرونده فساد مالى اخير خبر داد و تصريح كرد: بر اساس گزارش ها، بانك ها در زمينه اختلاس مذكور خوب عمل نكرده اند.رئيس ديوان محاسبات، از كاهش تخلف در بودجه هاى دولتى خبر داد و گفت: نظارت ديوان محاسبات كشور در سال آينده به صورت الكترونيكى صورت مى گيرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.