راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

الکترونیکى شدن نظارت دیوان از سال آینده؛ دیوان فقط در بخش دولتى ورود مى کند؛ بانک ها در زمینه اختلاس مذکور خوب عمل نکرده‌اند

رئیس کل دیوان محاسبات ، پیشگیرى را سیاست این سازمان دانست و گفت که گزارش۳ ماهه دستگاه هاى اجرایى در قالب حسابرسى ضمنى ارائه مى شود و در صورتى که دستگاهى تخلف داشته باشد، به آن دستگاه براى حل مشکل تذکر مى دهیم.به گزارش ایسنا ، عبدالرضا رحمانى فضلى، از راه اندازى کمیته حقوقى دیوان محاسبات کشور، براى پاسخگویى به پرسش هاى مدیران خبر داد و تصریح کرد: نظارت هاى دیوان محاسبات کشور در سال آینده به صورت الکترونیکى صورت مى گیرد.رحمانى فضلى با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور فقط در بخش دولتى ورود مى کند، گفت: دیوان در زمینه شرکت هاى نیمه خصوصى نیز تنها بخش نیمه دولتى را ارزیابى مى کند. وى با بیان اینکه مجلس شوراى اسلامى و سازمان بازرسى برعملکرد دیوان محاسبات کشور نظارت دارند، از تهیه و ارائه گزارش تخلف دریافت هاى بخش دولتى در پرونده فساد مالى اخیر خبر داد و تصریح کرد: بر اساس گزارش ها، بانک ها در زمینه اختلاس مذکور خوب عمل نکرده اند.رئیس دیوان محاسبات، از کاهش تخلف در بودجه هاى دولتى خبر داد و گفت: نظارت دیوان محاسبات کشور در سال آینده به صورت الکترونیکى صورت مى گیرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.