خبر

سامانه پیام کوتاه از طریق سیستم متمرکز (ساپتا) چیست؟

در راستای توسعه بانکداری الکترونیکی و افزایش کیفیت و کمیت خدمات رسانی به مشتریان، سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان (ساپتا) از طریق سیستم متمرکز در بانک ملی ایران راه اندازی گردیده است. قابلیت استفاده از سرویس یادشده با مراجعه مشتریان و تکمیل فرم فعال‌سازی و ارائه آن به شعب فعال می‌گردد. صاحب حساب برای استفاده از سرویس‌ سامانه ارسال پیام کوتاه به یکی از شعب بانک ملی ایران مراجعه نموده و فرم درخواست فعال سازی سرویس ارسال پیام کوتاه (ساپتا) را تکمیل و امضاء می‌نماید. همچنین ارائه مدرک شناسایی در هنگام مراجعه به شعبه ضروری است و فعال سازی یک روز پس از ارائه درخواست انجام می‌گیرد.

.

درخواست غیر فعال سازی

مشتریان برای غیر فعال سازی سرویس‌ ارسال پیام کوتاه، می‌بایست به یکی از شعب بانک ملی ایران مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرم غیر فعال سازی ارسال پیام کوتاه (پیوست دستورالعمل) اقدام نمایند. عمل غیرفعال سازی یک روز پس از ارائه درخواست انجام می‌گیرد.

.

تغییر شماره تلفن همراه

درصورتی که مشتریان عضو سامانه ارسال پیام کوتاه (ساپتا) تقاضای تغییر شماره تلفن همراه خود را در سامانه مذکور داشته باشد، می‌بایست با مراجعه به شعب بانک، مجددا اقدام به تکمیل و پر نمودن فرم درخواست فعال سازی سرویس ارسال پیام کوتاه نمایند. کارمزد و هزینه ارائه خدمات سرویس ارسال پیام کوتاه بر اساس بخش نامه خدمات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حساب متقاضیان بصورت سیستماتیک کسر خواهد گردید.

منبع: بانک ملی ایران

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید