راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مردم در اردیبهشت‌ ۱۳ درصد بیشتر از فروردین کارت کشیدند

گزارش اقتصادی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ شاپرک منتشر شد

صدوهفتمین گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شد. طبق این گزارش در اردیبهشت‌ماه بالغ بر ۴.۴۴۵ میلیون تراکنش به ارزش ۱۲.۲۴۰ هزار میلیارد ریال در شبکه پرداخت الکترونیک کشور انجام شده است. این میزان نسبت به فروردین‌ماه، افزایش ۱۳.۴۷ درصدی در تعداد و افزایش ۲۵.۸۲ درصدی در ارزش ریالی داشته است. همچنین بر اساس آمارهای این شاخص، تراکنش‌های این ماه نسبت به مشابه سال قبل، از نظر تعدادی ۶.۷۸ درصد و از نظر ریالی نیز ۲۶.۵۶ درصد افزایش داشته است.

جدول زیر آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ و درصد تغییرات آن نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته را نشان می‌دهد.

ارزش اسمی تراکنش‌های اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به ماه گذشته ۲۵.۸۲ درصد افزایش و ارزش حقیقی تراکنش‌ها ۲۲.۳۵ درصد افزایش داشته است.

مجموع تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به ماه گذشته ۰.۷۲ درصد افزایش داشته که شاپرک علت این تغییر را افزایش ۰.۳۷ درصدی تعداد ابزارهای کارت‌خوان فروشگاهی اعلام کرده است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل رشد ۳.۸۵ درصدی داشته است.

در این ماه، کارت‌خوان فروشگاهی با ۹۱.۵۷ درصد سهم بازار بیشترین تعداد ابزار پذیرش فعال سیستمی در شبکه پرداخت را داشته و ابزار پذیرش اینترنتی با ۶.۱۷ درصد و ابزار پذیرش موبایلی با ۲.۲۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در اردیبهشت‌ماه حدود ۱.۹۱۴ ابزار شاپرکی به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت بالای ۱۸ سال کشور وجود داشته که از این تعداد، بیشترین میزان با رقمی معادل ۱.۷۱۶ متعلق به ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. تعداد ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی هم به ازای هر ۱۰ هزار نفر بالای ۱۸ سال در کشور به ترتیب ۱۹۷ و ۱ است.

آمارهای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در این ماه ۹۲.۸۵ درصد از تراکنش‌ها موفق و ۷.۱۵ درصد از آنها ناموفق و خطادار بوده است.

۸۹.۹۵ درصد از کل خطاهای این ماه به خطای کاربری نظیر کمبود موجودی یا فراموشی رمز ارتباط دارد. شاپرک اعلام کرده که این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیک ارتباط ندارد و علت را باید از سمت کاربر و در دو حالت فراموشی رمز عبور و کمبود موجودی جویا شد. با این حال ۷.۶۵ درصد از خطا‌ها، خطای صادرکنندگی بوده و ۱.۳۸ درصد از خطا‌ها به شاپرک مربوط است. خطای پذیرندگی ۰.۷۳ درصد و خطای کسب‌وکار با ۰.۲۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اعداد تراکنش‌های ناتمام این ماه نسبت به فروردین‌ماه ۶.۰۱ درصد کاهش و تعداد کل تراکنش‌ها ۱۳.۴۷ درصد کاهش داشته است. همچنین نسبت تراکنش‌های ناتمام به کل تراکنش‌های موفق در این ماه نسبت به ماه گذشته ۰.۰۰۲ درصد کاهش داشته است.


عملکرد ماهانه شرکت‌های پرداختی


این بخش از گزارش اقتصادی شاپرک همواره با مطالعه شاخص‌های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکت‌ها در کل، با تفکیک هر یک از ابزار‌های پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم می‌کرده که شاپرک از دی‌ماه ۱۴۰۱ با نظرسنجی از شرکت‌های پرداختی از اعلام تعداد تراکنش‌های شرکت‌های پرداختی سر باز می‌زند.

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنش‌های بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارتی به شرح زیر است:

بر اساس شاخص سهم مبلغی تراکنش‌ها و تعدادی در این ماه، پرداخت الکترونیک سامان با سهم ۲۰.۴۳ و ۲۰.۴۶ درصدی از مبلغ‌ تراکنش‌ها، رتبه اول این شاخص را از آن خود کرده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت به پرداخت ملت (دومین شرکت بازار) ۰.۲۶ درصد است. این شاخص در مولفه تعدادی ۱.۷۹ درصد است.

مقایسه این دو شکل با شکل‌های مشابه در گزارش فروردین ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در مولفه سهم تعدادی جابه‌جایی بین شرکت‌ها رخ نداده است. در مولفه سهم مبلغی اما جابه‌جایی دو به دو بین شرکت پرداخت الکترونیک سداد، تجارت الکترونیک پارسیان، پرداخت الکترونیک سپهر، پرداخت نوین آرین رخ داده است.

پرداخت الکترونیک سامان در اردیبهشت‌ماه با پوشش ۲۰.۷۶ درصدی از بازار تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی، همانند ماه گذشته بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. شرکت به پرداخت ملت در هر دو ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب با کسب ۳۸.۳۸ و ۴۴.۷۷ درصد از سهم بازار دارنده بالاترین سهم در بازار است.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارت‌خوان فروشگاهی با کاهش ۰.۴۲ درصدی به به پرداخت ملت تعلق دارد. این شرکت با کاهش ۰.۳۳ درصدی دارای بالاترین اختلاف در بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی است. بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی با رقم ۱.۵۷ درصد کاهش به شرکت آسان پرداخت پرشین تعلق دارد.

مشابه ماه گذشته، عملکرد دو شرکت‌ الکترونیک کارت دماوند و فراپردازان آروند امید به‌‌ گونه‌ای است که کمترین مبلغ و تعداد تراکنش‌های ابزارهای پذیرش مختلف را به خود اختصاص داده‌اند.

در این ماه همچنین شرکت به پرداخت ملت با پوشش ۱۸.۴۶ درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار دارد. همچنین این شرکت در اردیبهشت‌ماه از مبالغ ابزار پذیرش موبایلی با پوشش ۴۷.۸۳ درصدی دارای بالاترین سهم است. در ابزار پذیرش اینترنتی شرکت پرداخت الکترونیک سامان با پوشش ۲۸.۳۶ درصدی دارای بالاترین سهم در این بازار است.

پرداخت الکترونیک سداد در این ماه با ۰.۵۱ درصد افزایش بیشترین اختلاف را نسبت به ماه گذشته در ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در بین شرکت‌های پرداختی داشته است.


سهم شرکت‌هایPSP از بازار تراکنش‌های هر سرویس


شرکت پرداخت الکترونیک سامان با پوشش ۲۰.۷۳ درصد از بازار تراکنش‌های خرید، در این ماه نیز بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. این شرکت همچنین درحوزه تراکنش‌های مانده‌گیری با در اختیار داشتن ۱۸ درصد از بازار تراکنش‌های فوق، بیشترین سهم را دارد.

در این ماه به پرداخت ملت با کسب ۲۵.۲۲ درصد از سهم بازار تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ به بالاترین حجم از این گونه تراکنش‌ها خدمت ارائه می‌دهد.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های خرید در فروردین‌ماه و ماه جاری با ۱.۰۷ درصد کاهش شرکت
پرداخت الکترونیک سامان گزارش شده است. این شاخص در تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ نیز
با افزایش ۵.۶۶ درصدی، در شرکت فن‌آواکارت مشاهده می‌شود.


سهم بازار بانک‌های پذیرنده


این بخش شاخص گستره فعالیت هر یک از بانک‌ها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنش‌های پشتیبانی‌شده در شبکه شاپرک را نشان می‌دهد. در نمودارهای مربوطه ۱۰ بانک نخست با بالاترین سهم تعدادی و مبلغی در شبکه پرداخت آورده شده و سایر بانک‌ها در نمودار تحت عنوان «سایر» آمده‌اند.

بانک سپه با سهم ۱۸.۲۵ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و بانک ملت با سهم ۱۶.۴۰ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، با اختلاف، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده‌ و در جایگاه نخست بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته‌‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.