راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک مرکزی گزارش دی‌ماه تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به دانش‌بنیان‌ها را منتشر کرد / رشد ۶۰درصدی پرداخت تسهیلات

نقش مهم شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی کشور بر هیچ‌کس پوشیده نیست و به همین دلیل رشد و پیشرفت روزافزون این شرکت‌ها برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راه‌های حمایتی دولت از اکوسیستم دانش‌بنیان، پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی به این شرکت‌ها با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. حال بانک مرکزی ایران گزارشی از میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان طی ۱۰ ماه ۱۴۰۲ را منتشر کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا دی‌ماه ۲۰۲۰.۹ هزار میلیارد ریال بوده که در قالب ۱۹۰۵۲ فقره تسهیلات به ۲۵۸۸ شرکت دانش‌بنیان اعطا شده است. این آمار در مقایسه با ۱۰ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.

عملکرد شبکه بانکی در خصوص تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان در هر ماه سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:


پرداخت ۳۷۹.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات طی سه ماه اول ۱۴۰۲


در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶۰ شرکت دانش‌بنیان ۷۸۳ فقره تسهیلات برابر با ۷۱.۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده که نسبت به فروردین سال ۱۴۰۱ معادل ۷۱.۵ درصد افزایش داشته است. بانک ملت با ۱۵.۹ هزار میلیارد، تجارت با ۱۰.۵ هزار میلیارد و سامان با ۹.۷ هزار میلیارد ریال بیشترین میزان تسهیلات پرداختی را در اولین ماه سال ۱۴۰۲ به شرکت‌های دانش‌بنیان داشته‌اند.

در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۵۷۵ شرکت دانش‌بنیان ۱۶۱۴ فقره تسهیلات معادل ۱۱۴.۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شد. بدین‌ترتیب میزان پرداختی شبکه بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان در اردیبهشت ۱۴۰۲ در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۱ حدود ۸۰.۴ درصد رشد داشته است.

طی دوماهه ۱۴۰۲ به ۷۳۸ شرکت دانش‌بنیان ۲۳۷۳ فقره تسهیلات معادل ۱۹۳.۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که ۸۴.۷ درصد رشد نسبت به دوماهه سال گذشته داشته است.

طی سه‌ماهه اول ۱۴۰۲ به ۱۱۵۲ شرکت دانش‌بنیان ۴۲۷۹ فقره تسهیلات برابر با ۳۷۹.۲ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که در مقایسه با سه‌ماهه اول سال گذشته ۹۰.۱ درصد افزایش داشته است. تنها در خردادماه سال جاری به ۷۵۵ شرکت دانش‌بنیان ۱۷۸۹ فقره تسهیلات معادل ۱۷۸.۲ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که ۸۶.۶ درصد رشد نسبت به خرداد ۱۴۰۱ داشته است.


بهره‌مندی ۱۹۷۰ شرکت دانش‌بنیان طی نیم‌سال اول ۱۴۰۲ از تسهیلات بانکی


در تیرماه ۱۴۰۲ به ۸۸۰ شرکت دانش‌بنیان ۱۸۱۳ فقره تسهیلات برابر با ۱۷۶.۸ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که در مقایسه با تیر ۱۴۰۱ معادل ۱۵۳.۹ درصد افزایش داشته است.
بدین‌ترتیب طی چهارماهه ابتدایی سال جاری به ۱۵۶۲ شرکت دانش‌بنیان ۶۱۹۴ فقره تسهیلات معادل ۵۶۸.۸ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به چهار ماه ابتدایی سال گذشته ۱۰۵.۴ درصد رشد کرده است.

۷۰۸ شرکت دانش‌بنیان در مرداد ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳.۶ هزار میلیارد ریال در قالب ۱۷۲۳ فقره تسهیلات دریافت کرده‌اند که در مقایسه با مرداد سال گذشته ۷۵.۲ درصد افزایش داشته است.

طی پنج‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تعداد شرکت‌های دانش‌بنیانی که از شبکه بانکی کشور تسهیلات دریافت کرده‌اند به ۱۷۸۴ مورد رسید. این شرکت‌ها ۷۷۱.۵ هزار میلیارد ریال در قالب ۸۱۰۸ فقره تسهیلات دریافت کرده‌اند که نشان از رشد ۲۶۱.۴درصدی نسبت به پنج ماه ابتدایی سال قبل دارد.

در نیم‌سال ابتدایی سال جاری به ۱۹۷۰ شرکت دانش‌بنیان ۱۰۲۵۵ فقره تسهیلات برابر با ۱۰۴۶.۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که رشد ۷۹درصدی نسبت به شش ماه ابتدایی ۱۴۰۱ را رقم زد.
همچنین ۷۲۷ شرکت دانش‌بنیان تنها در شهریورماه سال جاری ۱۹۰۷ مورد تسهیلات برابر با ۲۴۷.۷ هزار میلیارد ریال دریافت کرده‌اند که ۵۷.۲ درصد رشد را نسبت به شهریور سال ۱۴۰۱ به همراه داشته است.


افزایش ۶۰درصدی پرداخت تسهیلات بانکی به دانش‌بنیان‌ها


در مهرماه سال جاری ۱۷۵.۵ هزار میلیارد ریال در قالب ۱۶۷۹ فقره تسهیلات به ۷۵۰ شرکت دانش‌بنیان اعطا شد که در مقایسه با اولین ماه پاییز سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۶.۴ درصد رشد داشته است. بدین‌ترتیب طی هفت ماه ابتدایی ۱۴۰۲ به ۲۱۷۲ شرکت دانش‌بنیان ۱۲۴۴۱ فقره تسهیلات برابر با ۱۲۸۰.۴ هزار میلیارد ریال پرداخت شده که نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته ۷۳ درصد افزایش داشته است.

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیانی که در آبان سال ۱۴۰۲ تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند ۷۸۲ مورد بوده است. این تسهیلات در قالب ۲۰۴۱ فقره و برابر با ۲۱۰.۹ هزار میلیارد ریال به دانش‌بنیان‌ها پرداخت شده که نسبت به آبان سال ۱۴۰۱ تقریباً ۹۳.۲ رشد داشته است. ۲۳۴۷ شرکت دانش‌بنیان طی هشت ماه سال جاری ۱۴۸۳۴ فقره تسهیلات برابر با ۱۵۳۱.۲ هزار میلیارد ریال دریافت کرده‌اند که رشد ۷۱.۸درصدی را در مقایسه با هشت ماه ۱۴۰۱ رقم زده است.

در آذرماه ۱۴۰۲ به ۷۵۲ شرکت دانش‌بنیان تسهیلات بانکی اعطا شده است. این تسهیلات در قالب ۱۸۲۳ مورد و برابر با ۲۴۷.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه مشابه در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۹.۴ درصد افزایش داشته است. بدین‌ترتیب تعداد شرکت‌های دانش‌بنیانی که طی ۹ ماه سال ۱۴۰۲ از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند به ۲۶۴۵ مورد می‌رسد. گفتنی است که این تسهیلات در قالب ۱۶۸۰۰ فقره و معادل ۱۷۹۵.۳ هزار میلیارد ریال پرداخت شده که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل ۵۸.۸ درصد افزایش داشته است.

در دی‌ماه سال جاری نیز به ۸۴۰ شرکت دانش‌بنیان تسهیلات پرداخت شده که در قالب ۱۸۹۷ مورد معادل ۱۹۶ هزار میلیارد ریال بوده است. بدین‌ترتیب رشد ۷۶.۳درصدی را نسبت به دی‌ماه سال ۱۴۰۱ رقم زده است.

مبلغ تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا دی‌ماه ۲۰۲۰.۹ هزار میلیارد ریال بوده که در قالب ۱۹۰۵۲ فقره تسهیلات به ۲۵۸۸ شرکت دانش‌بنیان اعطا شده است. این آمار در مقایسه با ۱۰ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.