راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

گزارش کدال تاپکیش نشان می‌دهد / افزایش ۵۰درصدی درآمد در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش فعالیت ماهانه شرکت تاپکیش از اول سال مالی (۱ دی‌ماه ۱۴۰۱) تا پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شد. براساس این گزارش، درآمد شناسایی‌شده تاپکیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت‌ماه گذشته ۵۰.۰۵ درصد افزایش یافته است. در گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ خدمات آزادراهی حذف شده و درآمد تاپکیش از محل فروش کاغذ افزایش قابل توجهی داشته است.

به گزارش «راه پرداخت»،‌ کل درآمد شناسایی‌شده شرکت تاپکیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۸۱ میلیارد و ۲۱۳ میلیون تومان اعلام شده است.

تاپکیش در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱۹ میلیون تومان از محل فروش کارت بانکی درآمد کسب کرده بود که این درآمد در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ به صفر رسیده است.


بیشترین سهم درآمد از محل فروش دستگاه کارت‌خوان


بیشترین سهم درآمدی تاپکیش در میان اجزای درآمدی آن مربوط به فروش دستگاه کارت‌خوان با ۴۷ میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومان درآمد است که سهم حدود ۵۸درصدی از کل درآمد اردیبهشت ۱۴۰۲ این شرکت دارد. در پله دوم تاپکیش از محل فروش کاغذ درآمد ۲۹ میلیارد و ۵۲۲ میلیون تومان کسب کرده که سهم حدود ۳۶درصدی از حجم کل درآمد تاپکیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ را دارد.

درآمد شرکت تاپکیش از محل فروش تجهیزات و قطعات ۳۰ میلیون تومان در اردیبهشت ۱۴۰۲ ثبت شده که حدود ۰.۰۴ درصد از کل درآمد اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ است. این درآمد نسبت به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ کاهش قابل توجهی داشته است. درآمد تاپکیش از فروش تجهیزات و قطعات در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ حدود یک میلیارد و ۱۷۹ میلیون تومان یعنی سه درصد از کل درآمد اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ بوده است.


افزایش قابل توجه درآمد از محل فروش کاغذ


به طور کل کمترین سهم درآمدی تاپکیش در پنج‌ماهه ابتدایی سال مالی جدید (از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۱ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) از محل فروش کارت بانکی است. تاپکیش در دوره مالی مذکور از فروش کارت بانکی، هزار و ۸۳۸ میلیون تومان درآمد کسب کرده که حدود ۰.۵ درصد از کل درآمد این دوره مالی است.

قابل ذکر است که درآمد این شرکت از محل فروش کاغذ در این دوره مالی پنج‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش قابل توجهی داشته و به عدد ۵۶ هزار و ۴۰۵ میلیون تومان رسیده و سهم ۱۵درصدی از کل درآمد دوره رسیده است. این سهم در مدت مشابه دوره مالی سال قبل ۰.۰۶ درصد از کل درآمد دوره بوده است.

منبع کدال
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

[logo_showcase id=”298325″]