راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بیمه ملی کارت چیست و چگونه ملی کارت را بیمه کنیم؟

بیمه ملی کارت طرح ارائه شده بانک ملی ایران جهت پوشش ضرر و زیان‌های ناشی از سرقت و سوء استفاده های احتمالی از ملی کارت های این بانک می باشد. هزینه بیمه برای هر کارت ۵،۰۰۰ ریال بوده و مدت زمان بیمه یکسال و قابل تمدید می باشد. کاربرانی که تمایل به بیمه نمودن کارت بانکی خود دارند می توانند از قسمت ثبت مشخصات بصورت آنلاین کارت مورد نظر را بیمه نمایند.

 .

مفاد توافقنامه بیمه ملی کارت

ماده اول: موضوع توافقنامه

موضوع این توافقنامه عبارت است از جبران خسارات وارده به دارندگان کارتهای الکترونیکی بانکی صادره توسط بانک ملی ایران، ناشی از تحقق خطرات تحت پوشش با توجه به شرایط مندرج در مواد ذکر شده.

 .

ماده دوم: خطرات تحت پوشش

 • سرقت، مفقودی، جعل یا سوء استفاده از کارتهای الکترونیکی مورد استفاده در سامانه‌های ATM و POS و PIN PAD منجر به برداشت وجه از حساب هر یک از بیمه شدگان
 • انتقال وجه از حساب هر یک از بیمه گذاران توسط دستگاه‌های ATM و POS و PIN PAD

.

ماده سوم: تعریف

 • سرقت: عبارتست از اینکه کارت از مشتری سرقت و بطور غیر قانونی از طریق این کارت برداشت یا عملیات انتقال صورت گیرد.
 • مفقودی: عبارتست از گم شدن کارت بیمه شده مشروط به اینکه وی هیچگونه قصد و اراده‌ای در تحقق این واقعه نداشته باشد.
 • جعل: هرگونه شبیه سازی توسط جاعل یا جاعلین اعم از اینکه ناشی از سرقت باشد یا نباشد و اعم از اینکه منجر به برداشت وجه نقد یا انتقال و جابجائی وجه به حساب دیگری گردد.
 • سوء استفاده: هر گونه برداشت وجه یا انتقال از طریق کارت بدون اطلاع و کسب اجازه از بیمه شده

 .

ماده چهارم: تعهدات بیمه گر و میزان حق بیمه

 • حداکثر تعهد بیمه‌گر در ارتباط با خطرات تحت پوشش عبارتست از:
 • برداشت ناشی از سرقت و سوء استفاده برای هر کارت الکترونیکی روزانه تا مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای مدت ۵ روز و حداکثر تا سقف ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 • برداشت ناشی از جعل کارتهای الکترونیکی و انتقال منجر به دریافت نقدی یا جابجائی وجه به حساب دیگر برای هر نفر از دارندگان کارت ATM حداکثر تا مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 • حق بیمه سالیانه برای هر یک از بیمه شدگان مبلغ ۵،۰۰۰ ریال می‌باشد.

 .

ماده پنجم: وظایف بانک و بیمه گذاران

 • صرف اعلام دارندگان کارت و بانک مبنی بر سرقت یا مفقود شدن، جعل یا سوء استفاده از کارت کفایت می‌نماید و نیازی به اخذ گزارش از مقامات انتظامی و سایر مراجع رسمی وجود ندارد.
 • پس از اعلام سرقت، جعل یا سوء استفاده حداکثر ظرف مدت ۳ روز (با استثناء تعطیلات رسمی) نسبت به ابطال کارت مربوطه اقدام نماید.
 • در صورت اعلام خسارت، مدارک مثبته خسارت را در اختیار بیمه‌گر قرار داده و همکاری‌های لازم را با بیمه‌گر جهت بررسی اسناد و مدارک مربوطه بعمل آورد.

.

ماده ششم: وظایف بیمه‌گر

بیمه‌گر موظف است در صورت وقوع سرقت، جعل یا سوء استفاده منجر به برداشت یا انتقال وجه از کارت، ظرف مدت ۱۵ روز پس از اخذ کلیه مدارک مورد نیاز نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

 .

ماده هفتم: استثنائات

خسارت‌های ناشی از عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج می‌باشد:

 • سرقت الکترونیکی بدون استفاده از کارت
 • خسارت مربوط به هزینه صدور کارت مجدد
 • خسارات ناشی از جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، عملیات خرابکارانه و سیل و زلزله (مفقودی و سرقت ناشی از بروز خطرات سیل و زلزله مستثنی است)
 • اشتباه در محاسبه و اختلال در سیستم سامانه االکترونیکی

تبصره: هر گاه بیمه‌گر به نحوی از انحاء تشخیص دهد که وقوع خسارت موضوع ماده ۲ ناشی از یکی از بندهای مستثنی شده در این ماده می‌باشد اثبات آن به عهده بیمه‌گر خواهد بود.

 .

ماده هشتم: مدت اعتبار قرارداد و بیمه نامه

مدت اعتبار قرارداد از ساعت ۲۴ تاریخ ارسال اطلاعات بیمه شده برای بیمه گر لغایت یک سال شمسی می باشد که پس از انقضای مدت مزبور، صاحب کارت در صورت تمایل به ادامه بیمه نمودن کارت خود می بایست به سامانه بیمه ملی کارت مراجعه نماید.

 .

توجه: در صورت عدم تطابق شماره ملی کارت با کد ملی، بانک هیچگونه تعهدی در خصوص تعلق حق بیمه به کارت ثبت شده در سیستم ندارد.

برای بیمه ملی کارت خود بصورت آنلاین می توانید همین الآن اقدام کنید، فقط کافی است اینجا را کلیک کنید و به صورت آنلاین ثبت درخواست کنید.

 منبع: بانک ملی و وبلاگ بانک روید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.