راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در روزنامه رسمی ثبت شد

اسامی 10 عضو جدید اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره و بازرسان انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران معرفی و در روزنامه رسمی ثبت شد. همچنین عادل طالبی عضو دیگر این هیئت مدیره ابقا شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، نوبت سوم مجمع عادی انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی (فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران) با حضور ۱۱۰ نفر از اعضا و نماینده محترم وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد و طی آن اعضای جدید هیئت‌مدیره و بازرس برای مدت سه سال معرفی شدند.

به استناد تبصره یک ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین‌نامه مصوب آبان‌ماه ۱۳۸۹ هیئت محترم وزیران، سایر مدارک ارسالی از انجمن فوق‌الذکر به شماره ۴۸۲-۳/۲-۷ در این اداره کل به ثبت رسیده است. اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره و بازرسان آنها که در مجمع‌ عمومی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ انتخاب شده‌اند، از تاریخ مذکور به مدت سه سال دارای اعتبار هستند. سمت اعضای هیئت‌مدیره که به‌موجب صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ تعیین شده‌اند، به شرح زیر است:
۱-زینب دالوند – رئیس هیئت‌مدیره
۲-سیدرضا شیرازی مفرد – نایب‌رئیس
۳- شیما شریفی –خزانه‌دار
۴- عادل طالبی – عضو اصلی، دبیر
۵- محمدرضا رحمانی زنجانی – عضو اصلی هیئت‌مدیره
۶- مجید خاکپور مقدم – عضو اصلی هیئت‌مدیره
۷- نوید معافیان – عضو اصلی هیئت‌مدیره
۸- امیرحسین اسماعیلی- عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره
۹- وحید خسروی – عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره
۱۰- حبیب جانبهان – بازرس اصلی
۱۱-حجت فرید- بازرس علی‌البدل
ضمناً برابر تبصره ماده۲۲ اساسنامه انجمن صنفی کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اوراق تعهدآور، اسناد رسمی و اسناد مالی از قبیل چک، سفته و برات که به تصویب هیئت‌مدیره رسیده باشد، با امضای مشترک خزانه‌دار و رئیس هیئت‌مدیره یا دبیر و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

منبع انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.