پی‌تک (PayTech)

همه چیز در مورد تلفنبانک بانک سرمایه / راهنمای آموزشی

sarmayehبا توجه به دسترسی آسان و سریع افراد به تلفن و استفاده همه گیر آن در کشور، بانک سرمایه استفاده از تلفنبانک بانک سرمایه را جهت گسترش بانکداری الکترونیکی ۲۴ ساعته برای مشتریان بانک با شماره ۸۲۵۴ -۰۲۱ میسر ساخته است. این سرویس برای افرادی که امکان مراجعه حضوری به شعبه را ندارند و یا در نزدیکی آنان شعبه‌ای وجود ندارد بسیار سودمند است.

.

راهنمای استفاده از تلفنبانک بانک سرمایه

برای ورود به سیستم تلفنبانک بانک سرمایه کافی است پس از شماره‌گیری ۸۲۵۴ و انتخاب یکی از روش‌های ورود به تلفنبانک بانک سرمایه با شماره مشتری و یا با شماره کارت از خدمات این سیستم استفاده کنید.

 1. کلید یک: ورود با شماره مشتری: ورود با نام کاربری و ورود به عنوان مهمان
 2. کلید دو: ورد با شماره کارت: ورود با کارت بانک سرمایه، ورود با سایر کارت‌های عضو شتاب

.

ورود به تلفنبانک بانک سرمایه با نام کاربری

برای ورود به تلفنبانک بانک سرمایه پس از شماره‌گیری ۸۲۵۴، انتخاب کلید یک (ورود با شماره مشتری) و انتخاب گزینه ورود با نام کاربری می‌توانید از خدمات زیر استفاده کنید:

 1. کلید یک: مدیریت سپرده: دریافت موجودی و دریافت صورتحساب
 2. کلید دو: انتقال وجه: عادی و مستمر
 3. کلید سه: مدیریت چک
 4. کلید چهار: مدیریت تسهیلات: گزارش اقساط تسهیلات و پرداخت بدهی
 5. کلید پنج: تغییر تنظیمات
 6. کلید شش: دریافت شبا و دریافت نرخ ارز
 7. کلید هفت: تغییر سپرده پیش فرض

.

ورود به تلفنبانک بانک سرمایه به عنوان مهمان

برای ورود به تلفنبانک بانک سرمایه پس از شماره‌گیری ۸۲۵۴، انتخاب کلید یک (ورود با شماره مشتری) و انتخاب گزینه ورود به عنوان مهمان می‌توانید از خدمات زیر استفاده کنید:

 1. کلید یک: دریافت شبا
 2. کلید دو: نرخ ارز

.

ورود به تلفنبانک بانک سرمایه با شماره کارت بانک سرمایه

برای ورود به تلفنبانک بانک سرمایه پس از شماره‌گیری ۸۲۵۴، انتخاب کلید دو (ورود با شماره کارت) و انتخاب گزینه ورود با شماره کارت بانک سرمایه می‌توانید از خدمات زیر استفاده کنید:

کلید یک: دریافت گردش حساب: سه گردش آخر و دریافت صورتحساب از طریق فکس

کلید دو: انتقال وجه: به کارت و به حساب

کلید سه: پرداخت قبوض

کلید چهار: دریافت موجودی

کلید پنج: عملیات کارت: مسدود کردن کارت و تغییر رمز

.

ورود به تلفنبانک بانک سرمایه با سایر کارت‌های شتاب

برای ورود به تلفنبانک بانک سرمایه پس از شماره‌گیری ۸۲۵۴، انتخاب کلید دو (ورود با شماره کارت‌) و انتخاب گزینه ورود با سایر کارت‌های عضو شبکه شتاب می‌توانید از خدمات زیر استفاده کنید:

 1. کلید یک: اعلام موجودی
 2. کلید دو: پرداخت قبوض

درباره نویسنده

مهشید مظلوم

دیدگاهتان را بنویسید

۱ دیدگاه

 • تشکرازنویسنده برنامه.فقط یک ایرادهست به منوی خودپردازش که صورتحساب ده تراکنشی ندارد.من امتحان کرده ام.مشتری باقراناری دربانک سرمایه دزفول.