راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانکداری الکترونیک سرآغاز تحولی بزرگ [یادداشت]

 ماهنامه پیشگامان درآخرین شماره خود که در مهرماه منتشر شده دریادداشتی به قلم مهدی تقوی  و با عنوان بانکداری الکترونیک سرآغاز تحولی بزرگ به بحث بانکداری الکترونیک پرداخته است. در ادامه این یادداشت را می‌خوانید.

در دنیای امروزی صنعت IT یا فناوری اطلاعات و ارتباطات تمام جوامع زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است. تحولات گسترده جهانی شدن و رشد قابل توجه صنعت IT   و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی سبب ایجاد انقلابی بزرگ در تمام جنبه‌های زندگی انسان‌ها وسازمان‌ها شده است.

بدون شک در چنین محیط پرتلاطم که از آن به عنوان دهکده جهانی یاد می‌شود، موفقیت از آن جوامعی خواهد بود که مفهوم سرعت و سهولت ارتباطات و استفاده از اطلاعات را بخوبی درک کرده باشد.

یکی از مهمترین ارمغان‌های دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات که مفهوم سرعت را بخوبی نشان می‌دهد، تشکیل دنیای مجازی است.

“دنیای مجازی” مفهومی ‌فراگیر است که به دنبال تغییرات سریع و گسترده جهان فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی رخ داده است.

در پی تشکیل دنیای مجازی، پدیده‌های تازه‌ای در این حوزه، همچون کار مجازی، تجارت مجازی، بانکداری مجازی و … ظهور یافت، در کل دنیای مجازی صورت تحقق یابد.

فناوری دنیای مجازی و به کارگیری آن جهت ارائه خدمات مختلف در کشور ایران نیز رشد قابل توجهی داشته است به طوری که بسیاری از خدماتی که در گذشته نه چندان دور به صورت فیزیکی ارائه می‌شد، امروزه از طریق صفحات وب به مشتریان عرضه می‌شود.

بازار پولی به عنوان یکی از نهادهای مهم مالی و رکن اساسی اقتصاد، نقش بزرگی را در هدایت سرمایه‌های سرگردان مردم بر عهده دارد. در تمام دنیا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان قبولی بازار مالی به دنبال جذب هرچه بیشتر این سرمایه‌ها بوده و برای جذب تعداد بیشتر مشتری، از فناوری‌های نوین بهره گرفته‌اند و به دنیای مجازی و بانکداری الکترونیکی گام نهاده‌اند.

این نوع خدمات که حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است ، نه تنها موجب پیدایش دیدگاه‌های جدید در خصوص ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان شده، بلکه افق‌های تازه‌ای را در زمینه ارائه خدمات جدید بانکداری پیش روی صنعت بانکداری گشوده است…

به طوری که آینده این صنعت پرمخاطب با مقیاس وسیعی متکی به موفقیت در بهره‌برداری از فناورهای ارتباطی است. این نوع خدمات جدید برای مشتریان نیز جذابیت بیشتری داشته و عرصه رقابت را برای بانک‌ها تنگ تر می‌کند.

همانگونه که روزگاری پرداخت خودکار پا به دنیای بانکداری گذاشت تا مقدمه‌ای برای پرداخت‌های الکترونیکی باشد، حال بانکداری الکترونیکی را باید به مانند بستری لازم برای رسیدن به دنیای مجازی و تشکیل بانک مجازی دانست.

رشد ضریب نفوذ اینترنت در ایران، تقویت قانون تجارت الکترونیک در دی‌ماه 82 و همچنین تصویب قانون پول الکترونیکی در خردادماه 83 و راه اندازی واحدهای دولت الکترونیک نشان دهنده ایجاد فضا و بستری مناسب برای ارائه خدمات گسترده و بیشتر در یک دنیای مجازی به مشتریان است.

بانکداری مجازی گام توسعه یافته و مدرن بانکداری الکترونیکی است که باعث می‌شود مشتریان تمام خدمات بانکداری خویش را بدون مراجعه به شعبه انجام داده و بدین ترتیب توسعه تجارت الکترونیک اتفاق بیفتد.

با آنکه ضرورت راه اندازی بانک‌های مجازی و بدون شعبه آشکارا به چشم می‌آید، نباید فراموش کرد که چنین کاری هم نیاز به مطالعه و پژوهش و هم الزامات و مقدماتی از قبیل توسعه شبکه‌های مخابراتی، زیرساخت‌های ارتباطاتی و اینترنتی، تأمین زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی و تدوین قوانین و مقررات دارد.

نقطه مشترک بانک‌های مجازی یا بانک‌های اینترنتی و یا به تعبیری دیگر بانک‌های بدون شعبه و بدون آجر با بانک‌های سنتی، شخصیت حقوقی، اساسنامه، هیئت مدیره و سرمایه است.

در دنیای امروز که دیگر نیازی به واسطه‌ها نیست، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای آنکه بتوانند در دنیای رقابتی و در بازارهای مالی از مزیت برخوردار باشند، توانایی ارایه خدمات نوین مالی و کاراست.

امید است با توجه به مزایای فراوان بانکداری مجازی از قبیل کاهش هزینه‌ها، کاهش ترافیک و آلودگی هوا، افزایش سرمایه اجتماعی دولت، افزایش انعطاف پذیری بانک‌ها، افزایش ضریب امنیت بانکداری و… و برای رسیدن به توسعه اقتصادی، به زودی شاهد راه‌اندازی بانک‌های نوین مجازی در کشورمان باشیم.

در دنیای امروزی صنعت IT یا فناوری اطلاعات و ارتباطات تمام جوامع زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است. تحولات گسترده جهانی شدن و رشد قابل توجه صنعت IT   و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی سبب ایجاد انقلابی بزرگ در تمام جنبه‌های زندگی انسان‌ها وسازمان‌ها شده است.

بدون شک در چنین محیط پرتلاطم که از آن به عنوان دهکده جهانی یاد می‌شود، موفقیت از آن جوامعی خواهد بود که مفهوم سرعت و سهولت ارتباطات و استفاده از اطلاعات را بخوبی درک کرده باشد.

یکی از مهمترین ارمغان‌های دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات که مفهوم سرعت را بخوبی نشان می‌دهد، تشکیل دنیای مجازی است.

“دنیای مجازی” مفهومی ‌فراگیر است که به دنبال تغییرات سریع و گسترده جهان فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی رخ داده است.

در پی تشکیل دنیای مجازی، پدیده‌های تازه‌ای در این حوزه، همچون کار مجازی، تجارت مجازی، بانکداری مجازی و … ظهور یافت، در کل دنیای مجازی صورت تحقق یابد.

فناوری دنیای مجازی و به کارگیری آن جهت ارائه خدمات مختلف در کشور ایران نیز رشد قابل توجهی داشته است به طوری که بسیاری از خدماتی که در گذشته نه چندان دور به صورت فیزیکی ارائه می‌شد، امروزه از طریق صفحات وب به مشتریان عرضه می‌شود.

بازار پولی به عنوان یکی از نهادهای مهم مالی و رکن اساسی اقتصاد، نقش بزرگی را در هدایت سرمایه‌های سرگردان مردم بر عهده دارد. در تمام دنیا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان قبولی بازار مالی به دنبال جذب هرچه بیشتر این سرمایه‌ها بوده و برای جذب تعداد بیشتر مشتری، از فناوری‌های نوین بهره گرفته‌اند و به دنیای مجازی و بانکداری الکترونیکی گام نهاده‌اند.

این نوع خدمات که حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است ، نه تنها موجب پیدایش دیدگاه‌های جدید در خصوص ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان شده، بلکه افق‌های تازه‌ای را در زمینه ارائه خدمات جدید بانکداری پیش روی صنعت بانکداری گشوده است…

به طوری که آینده این صنعت پرمخاطب با مقیاس وسیعی متکی به موفقیت در بهره‌برداری از فناورهای ارتباطی است. این نوع خدمات جدید برای مشتریان نیز جذابیت بیشتری داشته و عرصه رقابت را برای بانک‌ها تنگ تر می‌کند.

همانگونه که روزگاری پرداخت خودکار پا به دنیای بانکداری گذاشت تا مقدمه‌ای برای پرداخت‌های الکترونیکی باشد، حال بانکداری الکترونیکی را باید به مانند بستری لازم برای رسیدن به دنیای مجازی و تشکیل بانک مجازی دانست.

رشد ضریب نفوذ اینترنت در ایران، تقویت قانون تجارت الکترونیک در دی‌ماه 82 و همچنین تصویب قانون پول الکترونیکی در خردادماه 83 و راه اندازی واحدهای دولت الکترونیک نشان دهنده ایجاد فضا و بستری مناسب برای ارائه خدمات گسترده و بیشتر در یک دنیای مجازی به مشتریان است.

بانکداری مجازی گام توسعه یافته و مدرن بانکداری الکترونیکی است که باعث می‌شود مشتریان تمام خدمات بانکداری خویش را بدون مراجعه به شعبه انجام داده و بدین ترتیب توسعه تجارت الکترونیک اتفاق بیفتد.

با آنکه ضرورت راه اندازی بانک‌های مجازی و بدون شعبه آشکارا به چشم می‌آید، نباید فراموش کرد که چنین کاری هم نیاز به مطالعه و پژوهش و هم الزامات و مقدماتی از قبیل توسعه شبکه‌های مخابراتی، زیرساخت‌های ارتباطاتی و اینترنتی، تأمین زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی و تدوین قوانین و مقررات دارد.

نقطه مشترک بانک‌های مجازی یا بانک‌های اینترنتی و یا به تعبیری دیگر بانک‌های بدون شعبه و بدون آجر با بانک‌های سنتی، شخصیت حقوقی، اساسنامه، هیئت مدیره و سرمایه است.

در دنیای امروز که دیگر نیازی به واسطه‌ها نیست، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای آنکه بتوانند در دنیای رقابتی و در بازارهای مالی از مزیت برخوردار باشند، توانایی ارایه خدمات نوین مالی و کاراست.

امید است با توجه به مزایای فراوان بانکداری مجازی از قبیل کاهش هزینه‌ها، کاهش ترافیک و آلودگی هوا، افزایش سرمایه اجتماعی دولت، افزایش انعطاف پذیری بانک‌ها، افزایش ضریب امنیت بانکداری و… و برای رسیدن به توسعه اقتصادی، به زودی شاهد راه‌اندازی بانک‌های نوین مجازی در کشورمان باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.