راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

مجلس تصویب کرد / ۲ تا ۶ سال محرومیت از گرفتن چک تضمین شده در صورت جعل

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند، درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، محرومیت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده در نظر گرفته شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه)، در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون صدور چک، تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک را به شرح زیر اصلاح کردند:

در مورد چک‌هایی که از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‎‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن‌ها خودداری کنند.

در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌های صادر شده از دسته­ چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته­ چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌­کنند. در کلیه برگه‌های دسته­ چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق ­الذکر باید عبارت«صدور و پشت­ نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.

همچنین با رای مجلس، بندی به این شرح به ماده (۱) این طرح الحاق شد: حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، ۳ سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آن‌ها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این ماده نمی‌شود.

همچنین در ادامه و با رای مجلس یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق و شماره ماده(۲۴) فعلی به (۲۵) اصلاح می‌شود:
(ماده۲۴) چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

۱-صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد است. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم کند.

۲-پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده که مشخصات او روی چک تضمین شده درج شده، امکان پذیر است و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

۳-ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی فرد با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان­‌پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده است.

۴-در صورت مفقودی چک تضمین شده، متقاضی و گیرنده هر دو باید به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام کرده و نسخه‌ی المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده از سامانه نظام هویت ­سنجی الکترونیکی بانکی اقدام کند و پس از ابطال چک مفقود شده، چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد را صادر کند.

۵- درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود.

منبع ایسنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.