راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

کدام کشور بیشترین بدهی خارجی را دارد؟

لیست بدهکارترین کشورهای جهان نکات جالبی را در خود جا داده است. طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه سپتامبر، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با ۶ کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

۱- ایرلند

 • جمعیت: چهار میلیون و ۸۱۸ هزار نفر
 • میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: ۲۵۶ میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار
 • نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۳۵.۷۰ درصد
 • نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۹.۵۸ درصد

۲- هلند

 • جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۲۵ هزار نفر
 • میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: ۸۱۹ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار
 • نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۶۴۱.۵۵ درصد
 • نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۷۴.۶۱ درصد

۳- سوئیس

 • جمعیت: هشت میلیون و ۶۴۰ هزار نفر
 • میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: ۷۴۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار
 • نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۵.۵۱ درصد
 • نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۴۷.۶۹ درصد

۴- بلژیک

 • جمعیت: ۱۱ میلیون و ۵۸۱ هزار نفر
 • میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: ۵۲۲ میلیارد و ۴۲۱ میلیون دلار
 • نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۵.۰۳ درصد
 • نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۲۱.۶۱ درصد

۵- یونان

 • جمعیت: ۱۰ میلیون و ۴۳۶ هزار نفر
 • میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: ۲۱۴ میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار
 • نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۹.۰۸ درصد
 • نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۱۱.۰۴ درصد

۶- پرتغال

 • جمعیت: ۱۰ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر
 • میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: ۲۲۲ میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار
 • نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۳۴.۴۵ درصد
 • نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۴۹.۷۵ درصد

رتبه دیگر کشورها:

آمریکا

 • جمعیت: ۳۳۰ میلیون و ۲۲۱ هزار نفر
 • میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: ۱۹ تریلیون ۶۰۷ میلیارد و ۹۶ میلیون دلار
 • نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲۷.۴۴ درصد
 • نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۴.۲ درصد

چین

 • جمعیت: یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر
 • میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: ۱۴ تریلیون و ۵۷۷ میلیارد و ۳۰ میلیون دلار
 • نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۵.۹۷ درصد
 • نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۴۲ درصد

ژاپن

 • جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۶۰۲ هزار نفر
 • میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: چهار تریلیون و ۵۴۱ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار
 • نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۹۲.۰۱ درصد
 • نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۶۸.۷۷ درصد

آلمان

 • جمعیت: ۸۳ میلیون و ۸۱۲ هزار نفر
 • میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: سه تریلیون و ۷۶۱ میلیارد و ۲۷ میلیون دلار
 • نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۶۷.۲۳ درصد
 • نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۷۷.۲۴ درصد

انگلیس

 • جمعیت: ۶۷ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر
 • میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: سه تریلیون ۴۶۲ میلیارد و ۴۹ میلیون دلار
 • نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۵.۲۲ درصد
 • نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۱.۳۴ درصد
منبع ایسنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.