راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

فناوری اطلاعات، نظام پرداخت و بورس؛ زنجیره ارزش توسعه اقتصادی

حامد مجتهدی، کارشناس صنعت پرداخت / اندیشه ایجاد و توسعه فناوری اطلاعات را اول بار باید در صنایع نظامی جستجو کرد، اما با عطش نظام پولی و بانکی به تسریع و امنیت در خدمات، این حوزه به سرعت راه جدیدی برای خود یافت. در دهه‌های گذشته توسعه فناوری اطلاعات به علت نیاز بازارهای مختلف، راهی طولانی را با سرعت پیموده است. این نفوذ بازار ابتدا در کسب‌وکار داخل بانک راه پیمود سپس به سرعت به عنوان ابزاری در دست مشتری تغییر ماهیت داد.

در واقع می‌توان گفت میوه توسعه فناوری اطلاعات در بانک، نظام پرداخت بوده است، واسطه‌گری بین مشتری و بانک. با آشنایی هرچه بیشتر مشتریان و توسعه نظام‌های پرداخت، گردش پول با سرعت و سهولت بیشتری به انجام رسید. با بررسی زمان‌های ایجاد خدمات می‌توان دید که سرعت رشد این نظام حتی قابل قیاس با رشد فناوری اطلاعات نبوده و این دارای یک مفهوم بیشتر نیست و آن هم نیاز و کشش استفاده‌کنندگان از این خدمات بوده است. تا اینجا می‌توان گفت ثمره نظام پرداخت، تسهیل، تسریع و امنیت در خدمات دریافت و پرداخت بوده است، اما از طرف دیگر و با نگاهی عمیق‌تر می‌توان دید که رشد و توسعه بورس به جز توسعه نظام پرداخت امکان پذیر نبوده و این مهم به جز ارائه خدمات مورد تقاضای مشتریان، نقشی اساسی در راه‌اندازی جریان‌های پولی با هدف بازار بورس ایفا کرده و می‌کند.

با توجه به شرایط خاص کشور و تحریم‌های همه جانبه و نیاز نگاه به درون، شاید بتوان گفت تنها راه چاره استفاده از سرمایه‌های غیرمولد و سرگردان و تبدیل آن به سرمایه مولد را در سیستم بورس جستجو کرد و با مدیریت جریان‌های مالی بصورت صحیح بتوان چرخ اقتصاد کشور را با سرعت و قدرت بیشتری حرکت داد که با این تغبیر می‌توان گفت نظام پرداخت هنوز راه درازی برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر در این امر خواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت