راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی ۲۰۱۳

0

دهمین گزارش انجام  کسب و کار بانک جهانی، سال ۲۰۱۳، با عنوان «مقررات  هوشمندانه‌تر برای بنگاه‌های کوچک ومتوسط» در آبان ماه ۱۳۹۱ منتشر شد. این گزارش به سنجش و ارزیابی مقررات کسب‌وکار ۱۸۵ کشور درباره فراهم آوردن شرایط آسان برای کسب‌وکار پرداخته است. شاخص سهولت کسب‌وکار در این گزارش شامل ۱۰ نماگر است که در جدول آن زیر آن را مشاهده می‌فرمایید. در هر نماگر غالبا تعداد رویه‌ها، مدت زمان و هزینه لازم جهت انجام هر یک از مراحل کسب‌وکار در هر کشور مجاسبه می‌شود.

رتبه ایران در میان ۱۸۵ کشور در شاخص‌های گزارش بانک جهانی از سهولت کسب‌وکارطی سه سال اخیر 

shakhes-gozaresh-bank-jahani-w2p-911020

در این گزارش رتبه ایران در سال ۲۰۱۳ ازبین ۱۸۵ کشور، ۱۴۵ محاسبه شده که این وضعیت نسبت به سال ۲۰۱۲ یک رتبه و نسبت به سال ۲۰۱۱ پنج رتبه بدتر شده است.

رتبه ایران در بین ۱۰ نماگر شاخص انجام کسب‌وکار، بیشترین تنزل را در نماگر شروع کسب‌وکار دارد؛ از رتبه ۴۳ در گزارش ۲۰۱۱ به رتبه ۸۷ در سال ۲۰۱۲ تغییر یافته است. در این میان ایران، در نماگر «حمایت سرمایه‌گذاران» از زتبه ۱۶۶ در گزارش ۲۰۱۱ به رتبه ۱۵۰ در در سال ۲۰۱۲ صعود کرده است. در گزارش ۲۰۱۳ بهترین رتبه ایران نیز مربوط به نماگر «کسب مجوزهای ساخت و ساز» با رتبه ۱۶۶ است.

با توجه به اینکه محیط کسب‌و کار در هر کشور، بر اساس عواملی همچون عوامل جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی، از تنوع برخوردار است، لازم است «مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار»  در ایران تهیه و برای مخاطب «سیاست‌گذاران اقتصادی ایران»  منتشر شود. مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۸۹ با تهیه و انتشار «گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار» با کمک تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور به این کار اقدام کرد است. لازم به ذکر است که ماده (۴) قانون بهبود مشتمر محیط کسب‌وکار، تدوین و شاخص‌های ملی محیط کسب‌.وکار، تدوین و سنجش شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را به عهده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نهاده است.

مقایسه رتبه کشورهای حاضر در منطقه سند چشم‌انداز در گزارش سهولت کسب‌وکارسال ۲۰۱۳

gozresh-business-w2p-911020

متن کامل گزارش را می‌توانید دانلود کنید.

منبع: مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.