راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

صدرنشینی پرداخت الکترونیک سپهر در شاخص‌ دستگاه‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش

0

جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که پرداخت الکترونیک سپهر در شاخص‌های خطای پذیرندگی و دستگاه‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش پیشتاز است.

به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر، در ماه فروردین با رقمی برابر با ۰/۰۰۸ درصد بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را داشته است. این عدد در اسفند ماه ۰/۰۱۱ درصد بوده که در فرودین ماه ۱۳۹۹ به ۰/۰۰۸ رسیده است.

این در حالی است که در خصوص کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش، ۵/۶۰ درصد از کل کارتخوان‌های فعال سیستمی شرکت «پرداخت الکترونیک سپهر» را کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.