راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

کاهش خطای پذیرندگی و تعداد کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش پرداخت الکترونیک سپهر ادامه دارد

0

شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در بهمن‌ماه نیز همانند ماه گذشته، جایگاه نخست در عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را به دست آورد.

به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر، طبق گزارش بهمن‌ماه شاپرک، ۵/۲۸ درصد از کل کارتخوان‌های فعال سیستمی شرکت «پرداخت الکترونیک سپهر» را کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی شامل شدند.

همچنین جدیدترین گزارش شاپرک حاکی از آن است که در ماه بهمن همانند ماه گذشته شرکت «پرداخت الکترونیک سپهر »جایگاه نخست در عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را به دست آورده است. نسبت خطای پذیرندگی این شرکت در دی‌ماه ۰/۰۲۱ درصد بوده  که این عدد با کاهش  ۰/۰۰۸ درصد به عدد ۰/۰۱۳ درصد رسیده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.