بانک‌تک (BankTech) رگ‌تک (RegTech)

اولین جلسه هیات مدیره بازار متشکل ارزی تشکیل شد / اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی برای صرافی‌ها و بانک‌های عامل

در جلسه بازار متشکل ارزی با تصمیم هیات مدیره مقرر شد کلیه صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل از درگاهی که متعاقباً اعلام می‌شود، نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای ایجاد بازار متشکل ارزی اولین جلسه هیات مدیره تشکیل و مدیرعامل بازار متشکل ارزی انتخاب شد.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید