راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

ما نیاز داریم که رسانه را بیشتر بشناسیم

وقتی به یک مدعی رسانه می‌گویند که او رسانه را نمی‌شناسد؛ یعنی …‌

الف) دارد علیه او توطئه‌هایی انجام می‌شود.

ب) او باید بحث را عوض کند و هیچ نگوید.

ج) بی‌جا کرده‌اند. خودشان رسانه را نمی‌شناسند.

د) این ضدحال‌ترین موضوع برای اوست.

 

چه چیزی ضدحال‌ترین موضوع برای یک رسانه مدعی به حساب می‌آید؟

الف) اینکه هیچ کس او را داخل هیچ جا حساب نکند

ب) قطع شدن جیره

ج) عدم توانایی تاثیرگذاری در مخاطب هدف

د) تکذیب شدن خبری که با ذوق و شوق منتشر کرده است

 

در یک ماه گذشته تکذیب چه چیزی بیش از تکذیب سایر چیزها شما را متعجب کرد؟

الف) تکذیب سریع بوی عجیب در تهران

ب) تکذیب سریع خبر فوت بازیگر مردمی

ج) تکذیب سریع صدای عجیب در برج میلاد

د) تکذیب سریع رزمایش قطعی اینترنت

 

رزمایش قطعی اینترنت می‌خواهد به ما بفهماند که …

الف) رییس چه کسی‌ست.

ب) باید بتوانیم روی پای خودمان بایستیم.

ج) ناهماهنگی در همه حوزه‌ها وجود دارد.

د) رسانه چیز مهمی است.

 

به چه وسیله‌ای می‌توان خبرنگارهای حوزه‌های متنوع را در یک رویداد جمع کرد؟

الف) اتصال به رانت

ب) اهدای کارت‌های هدیه

ج) توسل به اجبار و تهدید

د) به‌کارگیری ظواهر زیبا

 

ظواهر زیبا بر موفقیت کسب‌وکارها چه تاثیری دارد؟

الف) عقل مشتری در چشم اوست. باید فقط بر همین حوزه متمرکز شد.

ب) مردم ما بصیرت دارند و این حاشیه‌ها بی‌تاثیر است.

ج) باید فکرشده وارد موارد این‌چنینی شد.

د) زیبایی ظاهری لازم است و کافی نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.