راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

رشد عملکرد شرکت سایان‌ کارت در شاخص‌های شاپرک

0

بر اساس گزارش شاپرک، شرکت سایان‌ کارت توانست در تیرماه سال جاری روند رو به رشدی در شاخص‌های این شرکت داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سایان‌ کارت، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) آخرین گزارش عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات الکترونیک را در مردادماه سال جاری منتشر کرد. در این گزارش درصد دستگاه‌های کم‌فعال، تعداد تراکنش از تعداد کل ابزارها، سهم مبلغی تراکنش از تعداد کل ابزارها و مواردی ازاین‌دست در تیرماه اشاره‌شده است.

سهم دستگاه‌های کم‌فعال شرکت سایان‌ کارت ۲۱.۲۱ درصد است؛ درصورتی‌که در مدت مشابه سال ۹۶ سهم این شاخص ۲۴.۱۸ درصد بوده است. سایان‌ کارت توانسته در شاخص فوق رتبه چهارم را در بین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات الکترونیک کسب کند.

بیشترین رشد این شرکت در شاخص‌های شاپرک، در شاخص اثربخشی کارت‌خوان با سهم ۰.۷۰۸ درصد بوده که توانسته رتبه ششم را در بین رقبا به خود اختصاص دهد. بر اساس این گزارش، شرکت سایان‌ کارت جایگاه دوم در بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را با سهم ۰.۰۳۴ درصد از آن خودکرده است.

سهم این شرکت در تعداد تراکنش از تعداد کل ابزارها تیرماه، سال گذشته حدود ۱.۱۷ درصد بوده که این رقم در سال جاری به حدود ۱.۲۸ درصد رسیده است. با توجه به این گزارش، سهم تعداد تراکنش نسبت به سال قبل یک پله رشد داشته است.

علاوه براین سهم مبلغی تراکنش شرکت سایان‌ کارت از تعداد کل ابزارها در این گزارش ۲.۴۷ درصد است درحالی‌که شاخص این شرکت در مدت مشابه سال قبل ۲.۴۶ درصد بوده است. همچنین بر اساس گزارش سالیانه شرکت سایان کارت، این شرکت در سال ۹۶ نسبت به سال قبل افزایش سود ۸۶ درصدی داشته است. این افزایش سود بدون احتساب سرمایه‌گذاری جدید است.

جدول مقایسه عملکرد شرکت سایان‌کارت در تیر ماه ۹۶ با تیر ماه ۹۷ بر اساس شاخص‌های شاپرک

شاخص

تیر ۹۶

تیر ۹۷

سهم تعداد ترکنش از تعداد کل ابزارها

۱.۱۷%

۱.۲۸%

سهم مبلغ تراکنش از تعداد کل ابزارها

۲.۴۶%

۲.۴۷%

اثربخشی کارتخوان

۰.۶۶۱%

۰.۷۰۸%

درصد تعداد کارتخوان کم فعال

۲۴.۱۸%

۲۱.۲۱%

نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌های

۰.۰۲۰%

۰.۰۳۴%

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.