راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی

0

در سال ۹۶ بدهی بانک‌های تجاری دولتی ۶۲.۵ درصد و بانک‌های تخصصی دولتی ۴.۵ درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی مؤسسات غیرمجاز با ۵۷.۷ درصد رشد از ۶۰ هزار میلیارد تومان گذشت.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌ها، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال گذشته به ۴۰۷ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۵ به میزان ۲۰.۱ درصد افزایش داشته است.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۵۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان محاسبه‌شده که سهم دولت ۲۶ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌های دولتی ۲۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است. در سال گذشته بدهی دولت ۲.۸ درصد و بدهی شرکت‌های دولتی ۱۴.۳ درصد کاهش‌یافته است.

سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در سال گذشته ۱۵۴ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان بود که در دوره یک‌ساله ۲۳.۱ درصد رشد داشته است. همچنین سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی ۲۵.۹ درصد رشد داشته و به رقم ۱۶۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان رسید.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اما با ۳۲.۴ درصد رشد به عدد ۱۳۲ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده است. با این حساب در طول سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۳۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان رشد کرده است.

در این میان بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی با ۶۲.۵ درصد کاهش ۴ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان شد. بدهی بانک‌های تخصصی دولتی هم ۴.۵ درصد کاهش یافت و به ۴۷ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان رسید. بخش عمده بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی خط اعتباری مسکن مهر است.

برخلاف این دو گروه بانکی، بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری با افزایش ۱۱۰.۱ درصدی به ۸۰ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است. از این رقم گفته می‌شود حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن ناشی از خط اعتباری بانک مرکزی برای بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز پرداخت‌شده است.

درصورتی‌که رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان را هم کسر کنیم، بازهم حجم بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری به ۶۰ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان می‌رسد. به‌عبارت‌دیگر بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری پس از کسر خط اعتباری برای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، در سال گذشته ۲۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان رشد داشته است.

با کاهش نرخ سود سپرده بانکی در سال گذشته تصور می‌شد رشد شدید بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی متوقف شود اما باز باوجود کاهش نرخ‌ها، بازهم بدهی بانک‌های غیردولتی ۵۷.۷ درصد (بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی مؤسسات غیرمجاز) رشد کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.