خبر

مناقصه طراحی پیاده‌سازی، راه‌اندازی، راهبری اولیه به نگهداری و پشتیبانی مرکز عملیات SOC بانک تجارت

بانک تجارت

بانک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد طراحی پیاده‌سازی، راه‌اندازی، راهبری اولیه به نگهداری و پشتیبانی مرکز عملیات SOC از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای اقدام کند.

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ ۲۸ خرداد تا ۱۰ تیر ۹۷ از ساعت ۸ تا ۱۵.۳۰ هرروز به‌غیراز پنجشنبه‌ها و روزهای تعطیل است.

مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: از تاریخ ۲۸ خرداد تا ۱۹ تیر ۹۷ از ساعت ۸ تا ۱۵.۳۰ هرروز به‌غیراز پنجشنبه‌ها و روزهای تعطیل است.

متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می‌بایست نسبت به واریز مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به شماره‌حساب ۰۱۸۵۴۸۸۷ به نام کارمزد فروش اسناد مناقصه زد هر یک از شعب بانک تجارت اقدام و رسید آن هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند. (مبلغ مذکور غیرقابل‌برگشت است)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل ۵۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال به‌صورت فیش واریزی به‌حساب شماره ۰۱۸۳۰۸۲۱ به نام بستانکاران موقت سپرده شرکت در مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت و یا معادل آن ضمانت‌نامه بانکی به‌غیراز بانک تجارت باشد.

بر این اساس متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه تا قبل از پایان مهلت مقرر ۹ خرداد ۹۷ با در دست داشتن معرفی‌نامه و مطابق با شرایط فوق به نشانی: تهران، خیابان آزادی، بین نواب و اسکندری، ساختمان مدیریت امور تدارکات و مهندسی بانک تجارت، طبقه هفتم (کارپردازی) مراجعه کنند.

تلفن: ۰۲۱۶۶۹۰۳۷۷۴

نشانی سایت بانک: WWW.TEJARATBANK.ir

نشانی سایت پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات: WWW.iets.mporg.ir

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */