راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مهندس تذرو افزار

مدیر عامل: علیرضا قصاصی

نشانی: سعادت آباد،صرافهای شمالی،نبش کوچه 17شرقی،

پلاک1،طبقه اول

تلفن: 23033000 (30خط)

دور نگار: 23033000 (30خط)

پست الکترونیک: info@tazarv.com

سایت اینترنتی: www. tazarv.com

فعالیت: مراکز تماس عملیات بانکی،نرم افزارهای مدیریت

فرآیندهای کسب وکار،نرم افزارهای مدیریت ارتباط

با مشتریان،سیستم های پرداخت غیر حضوری تلفنی

تلفنبانک