راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

مهندس تذرو افزار

مدیر عامل: علیرضا قصاصی

نشانی: سعادت آباد،صرافهای شمالی،نبش کوچه ۱۷شرقی،

پلاک۱،طبقه اول

تلفن: ۲۳۰۳۳۰۰۰ (۳۰خط)

دور نگار: ۲۳۰۳۳۰۰۰ (۳۰خط)

پست الکترونیک: info@tazarv.com

سایت اینترنتی: www. tazarv.com

فعالیت: مراکز تماس عملیات بانکی،نرم افزارهای مدیریت

فرآیندهای کسب وکار،نرم افزارهای مدیریت ارتباط

با مشتریان،سیستم های پرداخت غیر حضوری تلفنی

تلفنبانک