راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مهندسی کیفیت سامانه های اطلاعاتی (مکسا)

مدیر عامل: حمید رضا اسعدی

نشانی: خیابان مطهری،نرسیده به سهروردی،خیابان اورامان،

کوچه زاهدان،پلاک39

تلفن: 82029706

دور نگار: 82029706

پست الکترونیک: info@maxa.ir

سایت اینترنتی: www.maxa.ir

فعالیت: مکسا در قالب<<برنامه های مدیریت کارایی کاربرد>>خود،

ارائه دهنده ی خدمات و مصولات مرتبط بابهبود کیفیت

و کارایی به تولید کنندگان و مصرف کنندگان نرم افزار است .