راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

شرکت ارتباطات ماهواره‌ای سامان

شركت گروه ارتباطات ماهواره‌اي سامان در بهمن ماه سال 1383 به دنبال اعلام فراخوان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات جهت واگذاري ارتباطات ماهواره‌اي كشور به بخش خصوصي با مشاركت شركت ارتباطات فراگستر(سهامي خاص)، شركت هايكارت كيش(سهامي خاص)، بانك سامان و شركت افرانت (سهامي خاص) تاسيس گرديد. اين شركت انحصاراً در زمينه ارتباطات ماهواره‌اي فعاليت داشته و يكي از پنج شركت منتخب وداراي مجوز در كشور مي‌باشد. با گذشت حدود 2 سال از تاسيس شرکت گروه ارتباطات ماهواره اي سامان ، اين شرکت موفق به نصب و راه اندازي چهار HUB در داخل ايران و بيش از 600 ايستگاه ماهواره اي شده است.

اولين HUB شرکت ماهواره اي سامان در مهر ماه سال 1384 در تهران نصب شد و در حدود 4 ماه جهت انجام تست به Demo و آموزشهاي مربوطه بر روي آن زمان گذاشته شد. اين HUB در بهمن ماه سال 1384 و با راه اندازي اولين ايستگاههاي بانک سامان، اقتصاد نوين و سازمان زمين شناسي و اکتشتفات معدني کشور عملياتي شد. ظرفيت فعلي اين HUB 2000 ايستگاه همزمان مي باشد که قابليت افزايش تا 5000 ايستگاه را دارا مي باشد.

دومين HUB ماهواره اي سامان با ظرفيت 300 ايستگاه در آذر ماه سال 1384 و براي بانک اقتصاد نوين و سومين HUB نيز با ظرفيت 200 ايستگاه و براي بانک ملت در دي ماه سال 1385 راهاندازي گرديد. تمامي HUBهاي مذکور قابليت ارتقاء تا 1000 ترمينال را دارا هستند.

چهارمين HUB نيز در محل شرکت و بر روي ماهواره AsiaSat و با ظرفيت 500 ايستگاه راهاندازي گرديد تا امکان ارائه سرويس بر روي ماهواره AsiaSat که پوشش بسيار عالي در کشورهاي همسايه شرقي دارد نيز فراهم آورد.