راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

شرکت ارتباطات ماهواره‌ای سامان

شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان در بهمن ماه سال ۱۳۸۳ به دنبال اعلام فراخوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت واگذاری ارتباطات ماهواره‌ای کشور به بخش خصوصی با مشارکت شرکت ارتباطات فراگستر(سهامی خاص)، شرکت هایکارت کیش(سهامی خاص)، بانک سامان و شرکت افرانت (سهامی خاص) تاسیس گردید. این شرکت انحصاراً در زمینه ارتباطات ماهواره‌ای فعالیت داشته و یکی از پنج شرکت منتخب ودارای مجوز در کشور می‌باشد. با گذشت حدود ۲ سال از تاسیس شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان ، این شرکت موفق به نصب و راه اندازی چهار HUB در داخل ایران و بیش از ۶۰۰ ایستگاه ماهواره ای شده است.

اولین HUB شرکت ماهواره ای سامان در مهر ماه سال ۱۳۸۴ در تهران نصب شد و در حدود ۴ ماه جهت انجام تست به Demo و آموزشهای مربوطه بر روی آن زمان گذاشته شد. این HUB در بهمن ماه سال ۱۳۸۴ و با راه اندازی اولین ایستگاههای بانک سامان، اقتصاد نوین و سازمان زمین شناسی و اکتشتفات معدنی کشور عملیاتی شد. ظرفیت فعلی این HUB 2000 ایستگاه همزمان می باشد که قابلیت افزایش تا ۵۰۰۰ ایستگاه را دارا می باشد.

دومین HUB ماهواره ای سامان با ظرفیت ۳۰۰ ایستگاه در آذر ماه سال ۱۳۸۴ و برای بانک اقتصاد نوین و سومین HUB نیز با ظرفیت ۲۰۰ ایستگاه و برای بانک ملت در دی ماه سال ۱۳۸۵ راهاندازی گردید. تمامی HUBهای مذکور قابلیت ارتقاء تا ۱۰۰۰ ترمینال را دارا هستند.

چهارمین HUB نیز در محل شرکت و بر روی ماهواره AsiaSat و با ظرفیت ۵۰۰ ایستگاه راهاندازی گردید تا امکان ارائه سرویس بر روی ماهواره AsiaSat که پوشش بسیار عالی در کشورهای همسایه شرقی دارد نیز فراهم آورد.