راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تبریز الکترود آذران مکانیک (تمکو)

مدیر عامل: محمد ابراهیم ناصح زاده تبریز

نشانی: خیابان وزراء،نبش خیابان هشتم،پلاک ۴،ساختمان سنگ،واحد۱۰

تلفن: ۸۸۵۵۵۱۹۲،۸۸۵۵۵۲۱۲

دور نگار: ۸۸۵۵۷۶۷۳

پست الکترونیک: info@tem-co.com

سایت اینترنتی: www.tem-co.ir

فعالیت: تامین و ارایه خدمات پشتیبانی سیستمهاو تجهیزات مورد نیاز

بانکها وموسسات مالی اعم از دستگاه های کارتخوان رومیزی

و سیار،دستگاه پولشمار،سیستم های حفاظتی و امنیتی و…