رضا قربانی

یادداشت

گورخر

جمله‌ای هست که به لطف گروه‌های و کانال‌های تلگرامی...