راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
دسته مطالب مرتبط با

عصر تراکنش

عصر تراکنش رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران است؛ نسخه چاپی این رسانه از خرداد ماه سال ۱۳۹۶ بدون وقفه هر ماه چاپ، منتشر و توزیع می‌شود. عصر تراکنش در تمام این سال‌ها با انتشار منظم توانسته به رسانه‌ای تاثیرگذار در میان مدیران کسب‌وکارهای موفق ایران تبدیل شود. محتوای نسخه چاپی ماهنامه عصر تراکنش تا بهار سال ۱۴۰۰ در وب‌سایت راه پرداخت منتشر می‌شد؛ ولی از خرداد ۱۴۰۰ وب‌سایت این رسانه راه‌اندازی شد و مطالب آن را می‌توانید از طریق وب‌سایت عصر تراکنش دنبال کنید.