راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

ویکی مبنا

مبنا به کجا رسید؟ / داستان ناتمام مدل نوین بانکداری ایران پایانی ندارد

ماهنامه عصر تراکنش / شهریورماه 1393 بود که خبر آمد دو مجموعه وابسته به بانک مرکزی، یعنی پژوهشکده پولی و بانکی و شرکت خدمات انفورماتیکماموریت پیدا کرده‌اند در قالب طرح جامعی، مدل‌های بانکی در ایران را بازتعریف کنند. برنامه پنجم توسعه و…

سِروِرهای پرسروصداترین «اولین دانشنامه بانکی ایران» خاموش شد!

دانشنامه ویکی مبنا دیگر در دسترس نیست. حتی دو سال از رونمایی پرسروصدای «اولین دانشنامه بانکی ایران» نگذشته است؛ انگار همین دیروز بود. پژوهشکده پولی و بانکی که آرام جایگاه مهمی در بین کسب‌وکارهای ایرانی پیدا کرده بود، رونمایی پرسروصدایی برای…