راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

مهر

موسسه مهر بالاخره بانک می‌شود، تا یک ماه دیگر

معاون طرح و توسعه موسسه مالی واعتباری مهر کشور از ارائه سهام این موسسه در سازمان بورس در ماه آینده، برای تبدیل موسسه مالی و اعتباری مهر به بانک مهر اقتصاد خبر داد. هادی بهنود معاون طرح و توسعه موسسه مالی و اعتباری مهر با اشاره به تاسیس…

شرکت توسن و بانک‌های اقتصاد نوین و مهر ستاره‌های فناوری

یاتک اقتصاد نوین، شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین (توسن) و موسسه مالی و اعتباری مهر که هر یک در بخش‌های مختلف جشنواره ستاره‌های فناوری نامزد دریافت جایزه بودند توانستند در نهایت با رای کمیته داوری این جشنواره نشان ستاره فناوری را…